28.5.2009

HKL:n johtokunnan kokouskuulumiset 28.5.2009

Kolmetuntisen kokouksen esityslista oli kymmensenttinen pinkka, jonka kahlaamiseen (ja kuulumisten kirjoittamiseen...) kului siis odotetusti aikaakin. Tässä tiivistetyt terveiset:

Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotus
Tähän tiedoksi tuotuun asiaan oli merkitty, että sen liite on salainen, mutta näemmä Hesarissa se oli jo, joten kaipa se on sitten julkinen :) Käytännössä siis tuleva yhtymä on pyörii 500 miljoonan euron voimin, josta 2010 Helsingin tariffitukea on 143,1 m€, Espoon 46,8 m€, Vantaa 34,9 m€, Kirkkonummen 2,8 m€, Keravan 2 m€ ja Kauniaisten 0,8 m€. Jatkossa tariffituki tulee Helsingin osalta nousemaan vuonna 2011 149,9 m€:oon ja vuonna 2012 156,8 m€:oon. Isoja rahoja pyöritetään ja varsinaisen päätöksen taloussuunnitelmasta tekee syksyllä HSL:n tuleva hallitus. Me annamme siitä vain asiantuntijalausunnon syksyllä. Vaikkei meillä mitään muutosvaltaa mihinkään olekaan, niin muistuttelin kokouksessa, että jos matkakortin taso aiotaan pitää omakustanteisena, se ei voi olla ehdotuksen mukainen 5 € vaan vähemmän eli todellinen 1-2 €. Tai jos se on se 5 €, tulee sen olla pantti (kysehän on mielikuvasta ja periaatteesta, ei juuri kukaan todellisuudessa korttia palauta). Näin on lautakunta viime kaudellakin lausunut. Ideaalitilanteessahan kuljettajakertalippu tulee käytännössä saman hintaiseksi kuin ärkkäriltä haettu matkakortti ja sillä ostettu arvolippu... jos siis halutaan OHJATA käyttötottumuksia. Toivottavasti terveiset menevät perille niille, jotka asiasta päättävät.

HKL:n 2010 talousarvio ja esitys 2010 - 2012 taloussuunnitelmaksi
Tyhjältä näyttää aiempaan verrattuna kun kaikki suunnittelu ja muu on riisuttu pois :( Tulostavoite on jatkossakin 0 ja se on kaupungin talousarviossa sitova tavoite. Omavaraisuusaste muuttuu jatkossa merkittävästi "huonompaan suuntaan", sillä kaikkia investointeja varten otetaan käytännössä lainaa. Jatkossa HKL ei siis saa tariffitukea lainkaan, vaan toimii HSL:stä liikennöinnistä saatavin korvauksin (ratikkaliikenne 45,9 m€, metroliikenne 24,1 m€ eli yht. 70 m€), HSL:stä laskutettavin infrakorvauksin (58,1 m€), kaupungin infrakorvauksista (n. 2,2 m€) ja muista myyntituotoista (0,1 m€, tilausajotuotot). Lisäksi saamme mainostuloista ja vuokratuloista eli liiketoiminnan muista tuotoista 11,2 m€. Valmistamme omaan käyttöön 4 m€, jossa sisällä ratojen rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä töitä sekä vanhojen metro- ja raitiovaunujen peruskorjauksia.

Investoinneista vuosille 2010 - 2014 on varattu uusiin metrovaunuihin 80 m€, uudet raitiovaunut 59 m€, automaattimetron rakentaminen 98,7 m€ ja lainarahoitamme länsimetroa 145, 3 m€. Yhteensä siis investointeja tehdään vuosina 515,5 m€. Uutta lainaa nostetaan 2010 - 2012 kaikkiaan 255,9 m€.

Lausunto valtuustoaloitteesta (Hakanen) koskien palmuöljyn vaihtamista ympäristöystävälliseen vaihtoehtoon.
Tapio Laakson (vihr) esitykset (minun kannattamanani) Nesteen ja sen tuottaman palmuöljyn kestävyyden ylistysten poistamiseksi esityksestä kaatuivat äänestyksessä 4-5. Tapion esitystä kannattivat lisäksemme pj Jessica Karhu (vihr.), Teppo Eskelinen (vas.). Esityksessämme olisi poistettu s. 10 kolmas kappale kokonaisuudessaan lukuunottamatta kahta ensimmäistä lausetta. Toinen vastaesitys koski s. 14 toista kappaletta ja sen poistamista kokonaisuudessaan. Molempia vastaesityksiä vastustivat Ari Lehtinen (sd), Mika Ebeling (kd), Anita Kuitunen (kok), Riitta Snäll (kok) ja Tuomo Valve (kok). Jätin eriävän seuraavat eriävät mielipiteet, johon Tapio Laakso yhtyi:

Ensimmäisen vastaesityksen eriävä mielipide: HKL:n lausunto pohjautuu pitkälti Neste Oilin itse antamiin tietoihin, jotka eivät ole puolueettomia. Huomionarvoista onkin, että vaikka Nesteen osuus palmuöljyn käytöstä maailmassa on nyt 0,3 %, on määrä sen osalta nousemassa arvioiden mukaan 3-4 %:iin. On otettava huomioon vaikutus, joka kokonaan uudella palmuöljyn käyttötarkoituksella on sen kokonaiskysynnälle. Uuden palmuöljyyn perustuvan toimialan suosiminen johtaa väistämättä kestämättömällä tavalla tuotetun palmuöljyn tuotannon kasvuun.

Toisen vastaesityksen eriävä mielipide: On kiistanalaista voiko palmuöljyä tuottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, sillä mm. sertifiointijärjestelmissä on edelleen puutteita. HKL:n tulisi suosia joukkoliikenteessä käytetyissä biopolttoaineissa lähellä tuotettuja raaka-aineita, jotka voidaan tuottaa kestävästi.

Olen pettynyt siihen, että toveri Ari Lehtinen kuten äänesti, sillä hänen puheistaan sai aiemmin vaikutelman, että hänkin suhtautuu varauksella palmuöljyasiaan. Hänen äänensä ratkaisi esityksen huonommalle tolalle. Toivottavasti uuden HSL:n hallitus on viisaampi päättäessään tämän Optibio-kokeilun päättyessä ensi vuonna siitä, miten ja millä raaka-aineilla joukkoliikenteessä käytettäviä biopolttoaineita suositaan.

Kampusratikka
eli Peltokorven aloite ratikkalinjasta Itä-Pasilasta Arabiaan ja Alamerin kunnallisaloite
ratikkalinjasta Pasilan asemalle. Kumpaankin aloitteeseen vastattiin siten, että linjaa ei ole tällä hetkellä kannattava perustaa, mutta ne otetaan huomioon kun tehdään syksyksi selvityksiä lähivuosien ja pitkän tähtäimen poikittaisista ratikkayhteyksistä. Tiedän, että moni tämänkin blogin lukija on eri mieltä liitteenä olleista Emme-kuormituslaskelmista, mutta tämä on näitä päätöksentekijän kannalta tuskaisia tilanteita: jos virkamies vannoo, että kysyntää ei ole laskelmia enempää ja että linjaa ei ole kannattava perustaa... ei jäsen voi tällaisessa tilanteessa varsinaisesti syyttää valehtelustakaan vaan tehdä päätöksen annettujen tietojen pohjalta. Olisin voinut tehdä asiasta vastaesityksen, mutta sitä ei olisi kukaan kannattanut, sillä kenelläkään muulla ei ollut epäilystä etteivätkö vastaukset aloitteisiin olisi tosia ja uskottavia. Hyvä uutinen on se, että YTV:llä on vapautunut valoetuusresursseja siten, että Tiedelinjalle 506 saadaan valoetuudet jo vuonna 2010. Suunnittelujohtaja otti nimiinsä muutoksen, jossa esitykseen lisätään lause, jossa kehotetaan selvittämään joukkoliikennekatumahdollisuudet välillä Munkkiniemi - Tullinpuomi ja Tullinpuomi - Pasila, jotka nyt hidastavat ja tekevät linjasta 506 epävarman.

Sipoon liitosalueen joukkoliikenne
Östersundomin alueen joukkoliikenne on hurahtanut hyvin käyntiin ja nyt tehtiin hienosäätöä. Paljon kaivatut suorat yhteydet Itäkeskukseen alkavat syysliikenteen alussa ja jatkossa koululaisvuorot ottavat kyytiin kaikkia matkustajia. Linjojen 91 ja 93 reitit muuttuvat siten, että 91 ei jatkossa enää mene Landbohon, vaan laajennetaan Degermossaan ja Puroniityntielle. 91 toimii liityntäyhteytenä U-linjabusseihin. 93 puolestaan siirretään Landbossa reitille Landbontie - Riihikalliontie ja Karhusaaressa ajetaan Karhusaarentietä mennen tullen, joten Merikapteenintie ja Reelinki jäävät reitiltä pois. 93:n A-tunnuksen lähdöt eli ruuhka-ajan isolla bussilla ajettavat vuorot menevät kaikki Itikseen.

Loukoilan aloite Mustavuoren kohdalle rakennettavasta bussipysäkistä
Esityksen mukaan. Nyt ei ole ajankohtaista rakentaa pysäkkiä, 2-3 vuoden kuluessa kun Östersundomin alueen liikenne hoidetaan kokonaan isoilla busseilla, on HKL:n mukaan tarkoituksenmukaista rakentaa pysäkki.

Raitioliikenteen kuljettajarahastuksesta luopumisen aikataulun tarkentuminen
Saatiin tiedoksi tarkentunut aikataulu, joka on lippuautomaattitekniikasta riippuen aikaisintaan 2010 - 2011 ja viimeistään vuodenvaihteessa 2012 - 2013.

Kevyiden aikataulunäyttöjen hankesuunnitelma
Esityksen mukaan. Kuten olette huomanneet, monella pysäkillä on ollut koekäytössä se pikkuinen akkukäyttöinen näyttö, johon reaaliaikaiset tiedot tulevat. Näytöt parantavat palvelua ja lyhentävät koettua odotusaikaa. Ne ovat toimineet hyvin ja niitä päätettiin ostaa tuhannelle pysäkille kustannuksin 1,4 m€. Lähetettiin terveiset tässä yhteydessä, että kannattaa tsekata se kunkin linjan tuloajan näyttöaika (nyt todella pitkä näyttöaika: jos paljon busseja samalta pysäkiltä, kestää ikuisuus nähdä sen oman tiedot) sekä se, että kun järjestelmä ei syötä reaaliaikaista tietoa laitteeseen vaan pomppaa esim. yhteyshäiriön takia aikataulutiedon puolelle, pitäisi se erottua jotenkin näytössä.

Liikkumisen ohjaus laajenevalla pääkaupunkiseudulla
Saatiin tiedoksi ja päätettiin esittää, että HSL:ssä valmistaudutaan koordinoimaan ja toteuttamaan keskitetysti alueen liikkumisenohjausta. Tähän kuuluvat esim. liikkumissuunnitelmien laatiminen organisaatioille, tutustumispakettien laadinta seudulle muuttaville, työnantajien infopaketit, reittioppaiden mobiilikäytön kehittäminen, liikenteeseen.fi -portaali, Omat lähdöt -aikataulupalvelu, työsuhdejoukkoliikennelippu, poikkeus- ja joukkoliikenneinformaatio, kaupunginosalinjat, kaupunkipyörät sekä auton yhteiskäyttökonseptit.

Väliraportti Kaupungin esteettömyyssuunnitelman etenemisestä hallintokunnissa
Esityksen mukaan johtokunta totesi, että ollaan kartoitettu kaikki raitiovaunu- ja bussipysäkkien esteettömyystiedot ja ne ovat käytössä myös Omat lähdöt -palvelussa. Lähiaikoina myös reittioppaassa (riippuen YTV:n resursseista). Kaikki uusi joukkoliikenneinfra tehdään mahdollisimman esteettömäksi. Vanhan infran osalta tehdään vuosittain peruskorjauksen yhteydessä esteettömyystoimenpiteitä.

Talousarvioaloite (Kousa) YTV:n vyöhykelisän palauttamiseksi
Jälleen kerran lausuimme yhdessä kuorossa, että kyllä kannatamme sen vyöhykelisän palauttamista! Kerrassaan ääliömäinen päätös YTV:ltä aikoinaan poistaa se. HSL:n aloittaessa toivomme heidän ottavan huomioon painavan kantamme siitä, että jos liikkuu toisen kaupungin sisäisellä lipulla, pitäisi riittää toiseen kaupunkiin siirtyessä myös sisäisen lipun ostaminen. Ei niin kuten nyt, että pitää ostaa sisäisen lipun jälkeenkin seutulippu. Kele.

Ikäihmisten joukkoliikennemaksujen poistot/alennukset jne
Edelleen HKL katsoo, että tulevan HSL:n tulisi puoltaa ikäperusteisia alennuksia. Esityksen mukaan menivät läpi Muurisen aloite 70-vuotiaiden joukkoliikennemaksujen puolittamisesta, Kanervan aloite 50 % hinnanalennuksesta 85 vuotta täyttäneille ja Hakasen aloite eläkeläisten alennuksista joukkoliikenteessä ja liikuntatiloissa. Valmisteluun palautettiin Peltolan aloite kansaneläkeläisten joukkoliikenteen ilmaiskortista ja Oker-Blomin aloite eläkeläisten maksuttomasta matkustamisesta Helsingin sisäisessä liikenteessä klo 10-15 välisenä aikana.


As. Oy Väinö Auerin katu 7:n ja Kumpula-Seuran oikaisuvaatimus koskien linjan 55/55A reittimuutosta
Esityksen mukaan. Johtokunta katsoi että se ei muuta kantaansa aiemmin tehdystä päätöksestä ja muistutan, että katulämmitys on tulossa linjan 506 takia (sen reittimuutos ei peruunnu vaikka Vallilanlaaksoon ei katua rakennetakaan) ja sitä peesaten/siitä riippuvaisena tehtiin tuo 55:n muutos. Riitta Snäll (kok) teki vastaesityksen, että linjan 55/55A reittimuutosta ei tehtäisi, mutta se raukesi kannattamattomana.

Lausunto rakennuslautakunnan esityksestä roskaaminen ja roskakorit
Esityksen mukaan. Todettiin, että on hyvä idea, että kaupunki ottaa vastuulleen julkisessa ulkotilassa liikkuville tarkoitettujen roska-astioiden tyhjentämisen. Asennekasvatuksen osalta esittelijä otti nimiinsä ehdotukseni siitä, että mainitsisimme joukkoliikennevälineissämme toteutettavasta asennekasvatuksesta eli niistä "Pidä spora/metro siistinä" mainoksista, joita kampanjaluonteisesti toistetaan, hyvällä teholla.

Muut:
- eilisessä valtuustossa Jokeri 2 sai ilahduttavaa tuulta purjeisiinsa ja valtuusto kannatti yksin tuumin sen pikaista edistämistä. Huraa! Ei siis pelkoa, että Vantaan näkemykset Jokeri 2:n "ei niin tarpeellisuudesta" saisivat valtaa :)

10 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

HSL:n taloussuunnitelma löytyy ihan julkisena tietona täältä:
http://www.ytv.fi/dynasty/kokous/2009179.HTM

Milloinkahan selviää, tuleeko kaikista kolmesta aikataulusta samanlaiset ja saavatko ne "HKL"-ulkoasun ja muodon" tai mikä on HSL:n tunnus. Tutkailin eri eurooppalaisten kaupunkien järjestelmiä ja HSL-malli on yleinen. Tosin kaikki kaupungit ovat pitäneet tiukasti kiinni metroistaan, busseistaan ja ratikoistaan ja esim. Wienissä niissä on kaupungin vaakuna. Useimmiten Euroopassa myös paikallinen "HKL" on se näkyvä brändi, vaikka olisi tosiaan vain operaattori. Toisaalta esim Saksassa ja Itävallassa "HKL" osallistuu edelleen suunnitteluun.

Anonyymi kirjoitti...

"menivät läpi Muurisen aloite 70-vuotiaiden joukkoliikennemaksujen puolittamisesta, Kanervan aloite 50 % hinnanalennuksesta 85 vuotta täyttäneille"

Eikös noiden sisältö ole sama, mutta eri ikä ehdotettu rajaksi? Minusta 70 kuulostaa alhaiselta, mutta 85 korkealta. 75 voisi olla hyvä.

haltia-holmberg kirjoitti...

Anonyymi 1: tunnus ja muut asiat julkaistaan varmaankin lähempänä vuoden vaihdetta. Tällä hetkellä kuulema keskitytään viestin hiomiseen, jonka jälkeen siirrytään visuaaliseen toteutukseen. Mikä onkin viisasta. Veikkaan, että aikataulujen yleisilme tulee olemaan sama ja niihin laitetaan jonkinlaiset kaupunkitunnukset tai muut symbolit, joilla ne erottuvat.

Anonyymi 2: kyllä, olivat pitkälti samansisältöiset. Ja koko lause kuului "menivät läpi esityksen mukaan" tarkoittaa siis sitä että johtokunta ei vastustanut esittelijän esitystä siitä, että suosittelemme ikäperusteista uudistusta kun YTV/HSL parhaillaan uudistaa kokonaisuutena lippujärjestelmää (heillä kun on se valta tehdä päätös, meillä valtaa vain esittää toiveita/näkemyksiä lippuasioista). Emme siis ota tässä vaiheessa kantaa siihen mikä se nimenomainen ikä on, mutta kannatamme ikäihmisten alennuksia.

Anonyymi kirjoitti...

Onko muuten tietoa, paranevatko ne viime vuonna puhutut kutosen aikataulut. Aiemmin ensimmäinen kutonen lähti sunnuntaisin klo 9 Hietalahdesta, viime talven aikataulussa vasta 9.34. Onkohan tähän tulossa parannusta?

Anonyymi kirjoitti...

Timo Jaatinen (puheenjohtaja)
Laura Rissanen
Jaana Pelkonen
Tapio Laakso
Tarja Kantola
Arto Välikangas
Hanna-Kaisa Siimes

Tässä siis Helsingin edustajat HSL:n hallitukseen. Mielenkiintoinen setti. Kokoomuslainen autolobbari pj:nä. Sen lisäksi yksi kiihkovasuri ja viihdetähti.
Viihdetähti teki myös aloitteen, joka on tosi joukkoliikennemyönteinen:

"Jarmo Nieminen + Jaana Pelkonen

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunkisuunnittelussa otetaan huomioon yksityisautoilun liikenneväylien parantamistarpeet myös uusilla ydinkeskustan ulkopuolisilla laajenevilla asuinalueilla kuten Laajasalossa ja Sipoossa"

Kas kun ei panneet Maija "Auto" Anttilaa sinne. Toisaalta, nyt Turha-Tarja on hänen tilallaan.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.artovalikangas.net/Liikenne.htm

"Helsingin liikennettä on sujuvoitettava lisäämällä parkkipaikkoja, jotta turha kortteliralli poistuisi. Meitä autonomistajia on suuri osa kansalaisista ja äänestäjistä. Meillä on oikeus käyttää autojamme, joista olemme maksaneet valtavat verot ja joiden käytöstä maksamme jatkuvasti suuria veroja. Julkisen liikenteen kilpailukyvyn on löydyttävä sen omasta toiminnasta, ei kilpailijoiden toiminnan estämisestä."

haltia-holmberg kirjoitti...

Anonyymi: kiitos tiedosta... se aiheutti allekirjoittaneelle pahoinvointia ja huimausta.

haltia-holmberg kirjoitti...

Anonyymi kutosesta: tänä vuonna ei ole odotettavissa talostilanteen takia aikaistuksia, vaan enemmänkin harvennuksia kesä- ja viikonloppuliikenteeseen. Ikävä kyllä.

Anonyymi kirjoitti...

Tarkoitin lähinnä talviaikataulua, sunnuntaisin 9.34 on jo kohtuutonta. Ehkä Arto Välikangas, Jaana Pelkonen ja Turha-Tarja Kantola ratkaisevat nämäkin ongelmat. Ajattele: jos joukkoliikenne lopetetaan, ei tule mitään kustannuksia. Silloin säästetään rahaa.

Anonyymi kirjoitti...

Millaisia kuulumisia on 4.6 kokouksesta?